NYHETER I VÅR BEGAGNAT-SHOP

180 000 SEK/Paketpris150 000 SEK/Paketpris

Segerhammar MaskinService

Här finns det mesta inom livsmedelsmaskiner för butik, restaurang, slakteri och livsmedelsindustrin. Vi är framförallt specialiserade på kött- och charkmaskiner men innehar även stor kunskap inom den övriga livsmedelsbranschen.

Vi tillhandahåller tillbehör och reservdelar till de flesta fabrikat inom livsmedelsbranschen.

Vi utför även service och reparationer, samt säljer både nya och renoverade, begagnade livsmedelsmaskiner. 

NÅGRA FAVORITER PÅ LAGER