NYHETER I VÅR BEGAGNAT-SHOP

180 000 SEK/Paketpris150 000 SEK/Paketpris
150 000 SEK/Styck120 000 SEK/Styck
30 000 SEK/Styck
28 000 SEK/Styck

Segerhammar MaskinService

Här finns det mesta inom livsmedelsmaskiner för butik, restaurang, slakteri och livsmedelsindustrin. Vi är framförallt specialiserade på kött- och charkmaskiner men innehar även stor kunskap inom den övriga livsmedelsbranschen.

Vi tillhandahåller tillbehör och reservdelar till de flesta fabrikat inom livsmedelsbranschen.

Vi utför även service och reparationer, samt säljer både nya och renoverade, begagnade livsmedelsmaskiner. 

NÅGRA FAVORITER PÅ LAGER